Duurzaam

Hernieuwbare energie: genoeg groene energie over voor de buren

Met een windturbine en 3 zonnetrackers voorziet Infinity in haar eigen energie. De windturbine levert stroom en doet tegelijk dienst als een torenhoog uithangbord. Naast het gebouw staan 3 zonnetrackers: grote panelen gevuld met zonnepanelen die zich, net zoals zonnebloemen, altijd richten naar de zon. Onze zonnetrackers en windturbine produceren samen meer dan 4.600 MWh aan energie. Daar kunnen meer dan 1000 gezinnen een jaar lang mee toe. We wekken bovendien veel meer energie op dan ons kantoor verbruikt. We kunnen dus mee onze buren van duurzame energie voorzien.