Het nieuwe werken

Een gebouw gericht op fysiek en mentaal welzijn

Bij duurzaam ondernemen hoort uiteraard een mensgericht personeelsbeleid. We vinden het heel belangrijk dat onze werknemers zich op hun gemak voelen, zowel fysiek als mentaal. Daar hebben we verschillende dingen voor ondernomen, zowel op het vlak van bouwen, als in de manier waarop we met onze mensen omgaan. Vanzelfsprekend staan de medewerkers centraal in Infinity.

Dat de mensen bij ons centraal staan, is duidelijk terug te vinden in de manier waarop ons kantoor is gebouwd. De inrichting en planning van het gebouw is volledig aangepast aan de inzichten die horen bij de unieke manier van werken die door Encon doorheen de jaren werd ontwikkeld.

 

 

Mensgericht kantoor

Een goed voorbeeld is ons Human Centric Lighting-systeem: een verlichtingssysteem dat het bioritme van de mens volgt en de ideale lichtkleur voorziet voor elk moment van de dag. Van eerder blauw licht in de ochtend, naar een warmer en geler licht op de middag. Dit komt de concentratie en het welbevinden van onze medewerkers ten goede.

De ingenieurs werken in kleine groepjes in ruimtes die met glas van de omgeving zijn gescheiden. Vanuit elk kantoor is er vrij zicht op groen buiten en de kantoren zijn akoestisch geoptimaliseerd zodat de medewerkers in alle rust geconcentreerd kunnen werken.

De natuurlijke weg van een project

De volgorde van de kantoren langs het groene infinity-pad in de gang komt overeen met de stappen die een project doorloopt binnen de organisatie. Zo liggen de diensten die in een project het meest intensief met elkaar communiceren, ook fysiek het dichtst bij elkaar.

Omdat wij thuiswerken promoten, zijn er naast de vaste werkplaatsen ook flex offices voorzien. Die hebben geen afzonderlijke plaats gekregen, maar liggen net verspreid over alle kantoren zodat iemand die even binnenkomt kan bijschuiven bij het team dat werkt aan zijn of haar project. Naast kantoren beschikt het gebouw over vergaderruimtes en plekken die gericht zijn op creatieve denkprocessen.

Work-life balance

In het gebouw zijn er diverse services die de work-life balance van onze medewerkers moeten optimaliseren. We hebben een goed uitgeruste sporthal met sportlessen voor onze medewerkers, maar ook een broodservice en een strijkdienst. Dit moet ervoor zorgen dat medewerkers buiten de werkuren meer tijd vrij kunnen besteden.

Integratie met de natuur

De natuur is voor ons even belangrijk als de technologie. Want het behoud van ons leefmilieu, dat is uiteindelijk de drijfveer van iedereen die bij Encon werkt. En daarom hebben we bewust gekozen om de natuur zoveel mogelijk aanwezig te laten zijn in het gebouw. Ook middenin Infinity voelen medewerkers en bezoekers wat ons drijft. Via speciaal geplaatste raampartijen zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om een rij levende bomen doorheen het gebouw te laten lopen.

In onze tuin hebben we ook uitegebreid rekening gehouden met alle oorspronkelijke bewoners van het gebied waar ons gebouw staat. Een bijenhotel, vleermuiskasten, en konijnengangen moeten het voor de dieren zo aangenaam mogelijk maken om met ons de ruimte te delen.